Công ty may cần mẫn - Can Man Garment Compnay
Contact

Can Man Garment Co., Ltd.
1028/14 Tan Ky Tan Quy St.,
Binh Hung Hoa ward, Binh Tan Dist.,
Ho Chi Minh City - Vietnam

Tel: (84-8) 62691531
Fax: (84-8) 62691532
HP: 0909 303 579

Email: nguyendacchin@canmangarment.com
          nguyendacchin@yahoo.com

           

Factory & Warehouse
1028/14 Tan Ky Tan Quy St.,
Binh Hung Hoa ward, Binh Tan Dist.,
Ho Chi Minh City - Vietnam

Tel: (84-8) 62691531
Fax: (84-8) 62691532
HP: 0909 303 579

Email: nguyendacchin@canmangarment.com
          nguyendacchin@yahoo.com

Location map:

 

Họ và tên: *
Công ty
Địa chỉ:
E-mail: *
Tel/Fax   
Chủ đề: *